DEZINFEKCE MÍSTNOSTÍ

1) OZÓNEM

Dezinfekce ozónem je nejúčinnější momentálně nejúčinnější metodou k desinfekci místností a likvidaci všech bakterií a virů. Ózón odstraňuje zápachy a vydezinfikuje pečlivě celou místnost!

Ozón v reakci s kyslíkem vytváří molekuly ozónu podobně, jako při úderu blesku, ale v řízené formě a kontrolovaném prostředí.

Když ozón zničí všechny bakterie, viry, plísně a jiné organické látky, stavá se nestabilním a jednoduše se převádí zpět na kyslík.

Ozón má 3000 krát vyšší oxidační schopnosti než chlor. A právě proto ničí buněčné stěny virů a bakterií a tak dokonale dezinfikuje místnosti, likviduje všechny viry, bakterie, plísně. Dokonce i vyšší organismy jako například hmyz apod.

Likviduje veškeré zápachy, jako hniloba a i některých chemikálií, zápach kouře i z cigaret, zápach moči a další. Používá se k desinfekci vody i v nemocnicích při sterilizaci operačních nástrojů.

Ozón je pro lidi, zvířata, rostliny jedovatý, při dezinfekci se musí prostory či místnost zcela vyklidit a při desinfekci se zdržuje pouze odpovědná osoba, která provádí desinfekci a má potřebné ochranné pomůcky. Po skončení desinfekce je nutno vyvětrat a řídit se pokyny odpovědné osoby - našeho pracovníka

 

2) POSTŘIKEM ANTIBAKTERIÁLNÍ DEZINFEKCÍ NA PLOCHY

Velmi účinná. Vystříkáme Vám místnost kvalitní dezinfekcí, která se během epidemie používala ja na ruce, tak na plochy. Levnější a účinný způsob, jak se zbavit bakterií,  virů a dalších co je potřeba.